Đắc Kỷ Hư Cấu VN

Diễn đàn trao đổi, chia sẽ thông tin ingame


You are not connected. Please login or register

Cập nhật 13/9

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 Cập nhật 13/9 on Wed Sep 16, 2015 1:48 pm

Tokitori

avatar
Super MOD
Super MOD
1. Cập nhật thêm 2 phi kiếm là Ngạo Thiên và Ảo Mộng

Ngạo thiên: dũng +1000, atk/hp +25%
Ngạo thiên cấp 1: dũng +1500 , atk/hp +30%
Ngạo thiên cấp 2: dũng +2000 , atk/hp +35%
Ngạo thiên cấp 3: dũng +2500 , atk/hp +40%
Ngạo thiên cấp 4: dũng +3000 , atk/hp +45%
Ngạo thiên cấp 5: dũng +4000 , atk/hp +55%

Ảo mộng: Mưu +1000 , atk/def +25%
Ảo mộng cấp 1: Mưu +1500 , atk/def +30%
Ảo mộng cấp 2: Mưu +2000 , atk/def +35%
Ảo mộng cấp 3: Mưu +2500 , atk/def +40%
Ảo mộng cấp 4: Mưu +3000 , atk/def +45%
Ảo mộng cấp 5: Mưu +4000 , atk/def +55%

Nhiệm vụ trong phần nâng cấp phi kiếm
Lưu ý: Nhiệm vụ 2 phi kiếm trên không cung cấp kiếm linh, tức bạn cần rương phi kiếm cấp 1 để đổi cấp 2, tức là nếu đổi từ 0 lên 5 bạn chỉ còn duy nhất 1 cái cấp 5 thay vì có mỗi cấp 1 cái như các loại phi kiếm khác

Ngạo thiên rương rớt tại ts 13 tầng 12 tỉ lệ 1%
Ảo mộng rương rớt tại ts 14 tầng 12 tỉ lệ 1%


2. Thay thế tác dụng khóa phép bằng tăng 20% công cho các pháp bảo có đồng thời 2 tác dụng là khóa phép và giảm lính

Các pháp bảo có tác dụng khóa phép nhưng không có giảm lính vẫn hoạt động bình thường


3. Thêm 1 số vật phẩm vào tiên sơn 13-14-15-16

Thêm set Mệnh Vận vào tiên sơn 13 tầng 1>11 tỉ lệ 10%
Thêm set Năng Lượng vào tiên sơn 14 tầng 1>11 tỉ lệ 10%
Thêm set Tinh thần thánh nhân vào tiên sơn 15 tầng 1>11 tỉ lệ 10%
Thêm nguyên liệu nâng cấp đồ Huyễn cảnh tinh thần thánh nhân vào tiên sơn 15 tầng 12 tỉ lệ 20%
Ts 15 tầng 12 có 25% tỉ lệ nhận đào tiên 9 nghìn năm x50
Thêm set Tinh thần thánh nguyên vào tiên sơn 16 tầng 1>11 tỉ lệ 10%
Thêm nguyên liệu nâng cấp đồ Tinh thần thánh nguyên vào tiên sơn 16 tầng 12 tỉ lệ 20%
Ts16 tầng 12 có 25% tỉ lệ nhận đào tiên 9 nghìn năm x100

Thêm vật phẩm nhiệm vụ đổi tài liệu vào ts 13-14-15-16

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum